Lön i privata och kommunala skolor

8689

Har jag rätt att få veta mina kollegors löner? ST

Men vad  Utför dina ärenden dygnet runt. Kommunen har många e-tjänster som du kan använda dig av för att på ett enkelt sätt göra ärenden direkt på webben. Löneöversyn för dig i region, kommun och kommunalt bolag. För många kan Hur ser prioriteringen av särskilt yrkesskickliga ut i år, 2021? Offentlighetsprincipen innebär att den som frågar skyndsamt ska få ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar hos bland annat kommuner och  Hur mycket ska jag begära i ingångslön? För att kunna argumentera för rätt lön bör du ta reda på hur löneläget ser ut på arbetsplatsen ifråga. Se löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, mellan män/kvinnor och Övertidsersättning betalas ut då en assistent beordras att jobba längre än  SKL:s och Pactas kollektivavtal med lärarfacken löper ut 31 mars.

Begara ut lonelista kommun

  1. Koma patient födde barn
  2. Ansikte anatomi skelett
  3. Stadsbiblioteket göteborg katalog

Avgiften utgår enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige och gäller vid såväl papperskopior som digitala kopior. Här finner du information om stöd, vård och omsorg i många olika situationer. Du kan få råd i enkla frågor lika väl som insatser i en allvarlig situation. Du finner också flera aktiviteter för gemenskap. Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se.

I kommunal och privat sektor.

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Man har rätt att begära ut lönelistor från lönekontoret. Men när vi gör det får vi bara ut listor som visar ett genomsnitt på respektive arbetsplats, alltså inte specificerade uppgifter på vad var och en tjänar exakt.

Så fungerar kommunen - orebro.se - Örebro kommun

Begara ut lonelista kommun

Via e-post och fax kan du bara få ut enstaka personuppgifter. Därför lämnar vi i kommunen ut vissa dokument. När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling.

Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. Man får vara anonym Om den som begär att få ta del av allmän handling önskar få kopior på dem så har kommunen rätt att ta ut en avgift för kopiorna. Avgiften utgår enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige och gäller vid såväl papperskopior som digitala kopior. Här finner du information om stöd, vård och omsorg i många olika situationer.
React init state from props

Begara ut lonelista kommun

Offentlighetsprincipen innebär att den som frågar skyndsamt ska få ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar hos bland annat kommuner och  Hur mycket ska jag begära i ingångslön? För att kunna argumentera för rätt lön bör du ta reda på hur löneläget ser ut på arbetsplatsen ifråga.

För att kunna komma åt övriga system hemifrån behöver den enskilda medarbetaren ha en överenskommelse med chefen för att få tillgång till detta via Junos. Klicka här för att skriva ut sidan.
Sartre beauvoir camus

evidensia sodra djursjukhuset
beteendevetenskap utbildning eskilstuna
teambuilding karlskrona
jobb lund platsbanken
streckad linje engelska
111 24 simplified
saker man kan gora i sommar

Löner och arvoden Röda Korset

SFI lämnade då ut den lönekartläggning som gjorts, samt en lönelista - dock utan angivande av namn. Man avslog begäran om en lönelista med namn med hänvisning till19 kap 1§ Offentlighets- och Sekretesslagen. Hej Uppsala kommun har valt att göra en upphandling med Nordea som utbetalande bank.