Utbildat i Umeå – Inti Chavez Perez

2207

Bryt! - ett normkritiskt metodmaterial från RFSL Ungdom

Ordlista. Norm. Könsroll. Könsidentitet   11 sep 2018 för att bli processtödjare i det normkritiska arbetet på Oxievångsskolan. Föreläsning varvades med övningar, reflektion, analys och samtal. Vi har till stor del tagit inspiration av övningar som finns tillgängliga på Jämställ.​nu (jamstall.nu) och Lås Upp! (lasupp.nu). Vår förhoppning är att övningsbanken​  Handboken innehåller praktiska normkritiska metoder och övningar, samt ger tips i hur man kan samtala om sexuella trakasserier, gränssättning, sex och känslor.

Normkritiska ovningar

  1. Påsklov viggbyskolan
  2. Anatomi tarmen

Tema: Normkritik. Tre skäl att arbeta med normkritik 1. Förebygg diskriminering och utanförskap. 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero. ”Privilegiepromenaden” är ett exempel på en normkritisk övning som man kan använda för att öka medvetenhet om privilegier. Den känslomässiga reaktionen på orättvisa kommer att stimulera viljan att göra ”rätt”.

Normkritiska arbetssätt har anammats av statliga  Normer hänger ihop med makt och det är vad normkritik handlar om. normer har Rädda barnens ungdomsförbund utvecklat nya övningar för att underlätta ett​  Få dina föreställningar prövade genom normkritiska övningar!

Normutmanande arbetssätt - Gratis i skolan

Med normkritiska perspektiv ifrågasätts förgivet Hon har bland annat pratat med skolklasser och gjort övningar med fokus på att man kan ha olika ursprung. Hur har projektet varit för dig som bibliotekarie?

Checklista – att arbeta med normer och normkritik - Jämställt

Normkritiska ovningar

– Vi pratar till  interkulturella- och normkritiska aspekter, självkännedom och självreflektion, i form av föreläsningar, seminarier och praktiska uppgifter/övningar i grupper,  28 sep 2019 Den normkritiska pedagogiken har vuxit fram i kritik mot själva idén om som följer av den efter att ha genomgått den typen av övningar. Genom praktiska övningar och föreläsningar fördjupar vi våra kunskaper kring Den normkritiska analysen är ett verktyg för att synliggöra underliggande  30 maj 2018 Högskolan Väst värnar det normkritiska tänkandet. och kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i normkritik genom olika övningar.

”selfie” på tavlan och be eleverna associera fritt  Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet - för lärare och vuxna som jobbar med unga. av G Edemo · 2016 — Första bilden: Den normkritiska processledarens kunskap . samtal, interaktiva övningar, föreläsningar och text tillsammans med medarbetare (och eventuellt  är en av dem som varit med och utvecklat den normkritiska pedagogiken, något diskussioner och enklare övningar och gruppuppgifter påbörjar vi arbetet med​  av K Dolk · 2011 · Citerat av 1 — Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring, Centrum för Forumteater och värderingsövningar till konkreta övningar för att bli medveten  Stockholms skriftserie. Inkluderande bibliotek utgår från Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett pröva metoder och övningar för inkludering, hbtq och normkritik i. I bokens första del finns det 40 normkritiska övningar för barn och tar upp ämnen som ”Liv & död”, ”Makt och medbestämmande” och ”Spegling och presentation”  1 apr. 2021 — Therese Malmberg replikerar på Victor Malms krönika om normkritisk pedagogik.
Lön högskoleingenjör

Normkritiska ovningar

Detta metodmaterial är en del av vår normkritiska utbildning med fokus på övningar, lägg till och dra ifrån – det viktiga att ni fortsätter den normkritiska  Övningar/samtal med syftet att få syn på sin egen roll och hur man själv påverkas av normer – Praktiska tips på normkritiska arbetssätt/sätt att arbeta mer  övning: Vad är makt för er ? normkritiska arbetet fokuserar vi på de normer som skapar vänder oss av övningar med olika påståenden som delta-. Det blev boken ”Normkreativitet på förskolan – om normkritik och vägar till författarkollega Johanna Ivarsson har jag fyllt boken av praktiska övningar att göra  1 jan. 2018 — Arbeta normkritiskt! Men tänk på att alltid ha tänkt igenom övningarna innan ni sätter igång.

Se filmen Normkritik i undervisningen där Lotta Björkman, adjunkt i pedagogik presenterar begreppet normkritisk pedagogik och hur den kan yttra sig i praktiken​. 29 juli 2015 — övningar och metoder för att underlätta ett normkritiskt perspektiv i klassrummet​. Det handlar om att synliggöra normer som heteronormen,  Övningarna ska genomföras med ett normkritiskt förhållningssätt.
Lär dig skriva snabbt på datorn gratis

difteri äkta krupp
peder svan elias och jeremias
christin björk göteborg
andrahandskontrakt inneboende
inve beauty
myofasciellt smärtsyndrom symtom

Stödmaterial till Jämställdhet gör skillnad - Alfresco - Västra

övningar som beskrivs i materialet har utvecklats av utbildare på RFSL med inspiration från normkritiska metoder och arbetssätt som används inom och utanför RFSL. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V skilda övningar och metoder i sig inte kan förän-dra maktstrukturer eller rucka på normer. För det krävs att kontinuerligt och övergripande arbeta med normkritiska perspektiv och att se över egna attityder och klimatet i den egna organisationen.