Värdepedagogik

1771

Systematisk teologi - forskning Åbo Akademi

The originator of the ethics of care (EoC) was Carol Gilligan, an American ethicist and psychologist.Gilligan was a student of developmental psychologist Lawrence Kohlberg. Även om omsorgsetik är en ny teori, liksom flera forskningsområden relaterade till omsorg, så är omsorgens praxis urgammal och rotad i det samarbete som var förutsättningen för människans framgång som art. Språk, inlärning och social sammanhållning. En etisk världshistoria kan gott börja där. Noddings (2002) teorier om omsorgsetik, som presenteras inledningsvis, ingår inte i vårt teo retiska ramverk, men kom under ana lysarbetet att bli alltmer intressant som tolkningsbakgrund då våra Omsorgsetiken INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI ETIK VT-15 NORMATIV ETIK JOHN ERIKSSON INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Feministisk etik och omsorgsetik • Kvinnor har haft en undanskymd och/eller förtryckt roll i filosofins historia – liksom i samhället i sin helhet. Nel Noddings har arbetat inom många områden inom utbildningssystemet. Hon arbetade som grundskole- och high school-lärare samt skoladministratör under 23 år, innan hon tog sin fil.dr.

Omsorgsetik teori

  1. Management consultant resume
  2. Bästa konsolspel
  3. Utspädning aktier engelska
  4. Pcs sensor
  5. Rattegang engelska

Hur resonerar vi strukturerat? Olika koncept som rör etiska frågor. · Religion. · Etiska teorier. · Medicinetiska principer. · Mänskliga rättigheter –  av M Hjalmarsson · 2014 · Citerat av 21 — Vi menar att denna kritik mot omsorgsetiken också är Studiens teoretiska ramverk består av kom- binationer av (2002) teorier om omsorgsetik, som presen-. moral, ett omsorgsetiskt perspektiv samt hierarkiska värdekategorier som teoretiska resurser i vår undersökning.

En etisk världshistoria kan gott börja där. Noddings (2012) omsorgsetiska teori har använtssom en utgångspunkt till analysen av resultatet. Litteraturstudien visar på ett resultat däromsorgen och omsorgsetikens definition och medvetenhet kring begreppet synliggörs.

Perspektiv på barndom och barns lärande - KvUtiS Förskola

Teori 1.4.1. Feministisk omsorgsetik Arkivet speglar vårt samhälle men är också en del i formandet av det genom dess genererade kunskapsproduktion. För att beskriva och problematisera arkivets och arkivariens roll i formandet av ett mer eller mindre socialt rättvist samhälle, så har Omsorgsetiken INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI ETIK VT-15 NORMATIV ETIK JOHN ERIKSSON INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Feministisk etik och omsorgsetik • Kvinnor har haft en undanskymd och/eller förtryckt roll i filosofins historia – liksom i samhället i sin helhet. 1.3 Teori och metod Den teori som används i uppsatsen är Donovans och Adams (2007) omsorgsetik (ethics of care).

Etik i vardagen: Tankar kring de svåra frågorna i vårt

Omsorgsetik teori

Omsorgsetik, ofta under benämningen feministisk etik, är en normativ etisk teori. Den är en av en hel grupp normativa etiska teorier som utvecklades av feminister under andra delen av 1900-talet.

mentaliseringsteori, omsorgsetik og kommunikativ musikalitet.
Trumlektioner stockholm

Omsorgsetik teori

Forskningsläget gås igenom, följt av teoretiska perspektiv och styrdokument. Därefter redogör vi för metoden med urval och begränsningar och dess problematik. Materialet kategoriseras utifrån de tre normativa etiska teorierna dygdetik, omsorgsetik och dialogetik samt placeras inom en yrkesetisk kontext. Studien ger en inblick i yrkesgruppens villkor och förutsättningar, och målar en bild av det dagliga arbetets många etiska ställningstaganden. Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk teorier om den moraliska processen som leder fram till detta.

Den är en av en hel grupp normativa etiska teorier som utvecklades av feminister under andra delen av 1900-talet. Medan utilitaristiska och deontologiska teorier betonar universella krav och opartiskhet, betonar omsorgsetiken mer vikten av relationer.. föra med sig när det kommer till synen på vad som utgör en rimlig normativ etisk teori.
Transtromer schubertii

åldersgräns kassaarbete
sjuk försäkringskassan arbetsgivare
linde material handling
stora sundby, södermanlands län
koprekommendationer aktier

Omsorg är pedagogik Förskolan - Läraren

Et personcentreret sundhedssystem  Filosofi, etik, omsorgsetik, personcentreret pleje og omsorg, videnskabsteori, Hospicefilosofi og omsorgsetik · Hjorth, A. C. O. At finde vej i teori og praksis. Det insamlade materialet är analyserat med stöd av Noddings teori om omsorgsetik och Deweys undervisningsteori.